Obchodní podmínky

od Veronika Holubová z 14.08.2023

Úvodní ustanovení

tyto Obchodní podmínky (dále jen "podmínky") jsou platným a nezbytným dokumentem Opocenské Masážní Studia, který definuje a upřesňuje práva a povinnosti provozovatele webu masaze-opocno.cz (dále jen "provozovatel") a jeho uživatelů (dále jen "klienti"). Podmínky jsou závazné pro všechny, kdo se rozhodnou využívat služby prezentované na této webové stránce. Provozovatelem webu je Veronika Holubová. Všechny právní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Služby nabízené na webu

Provozovatel webu nabízí prostřednictvím své stránky přehled masážních služeb včetně rezervace termínů masáží. Detailní informace o jednotlivých masážních technikách, jejich benefitech a cenách jsou uvedeny v odpovídajících sekcích webu. Rezervace služeb je možná pouze při splnění všech předem stanovených podmínek.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytovat informace o službách pravdivě a kompletně. Je povinen zabezpečit funkční a aktualizovaný web, na kterém budou klienti moci rezervovat či zakoupit služby. Dále je povinen chránit osobní údaje klientů v souladu s platnými zákony.

Práva a povinnosti klientů

Klienti jsou povinni se seznámit s těmito podmínkami a respektovat je. Při rezervaci či zakoupení služby jsou povinni poskytnout pravdivé a úplné informace požadované provozovatelem. Rovněž jsou zavázáni řádně uhradit dohodnuté ceny za poskytnuté služby.

Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

Klient má právo reklamovat službu v případě, že nebyla poskytnuta ve sjednané kvalitě. Provozovatel musí reklamaci vyřídit v zákonných lhůtách a má právo na opravné opatření. Klient má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení služby, to neplatí pro již započaté služby.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a efektivní od data uvedené zde a mohou být kdykoliv aktualizovány či doplněny provozovatelem. Veškeré změny jsou klientům komunikovány prostřednictvím webu. V případě jakýchkoliv dotazů se na provozovatele můžete obrátit přes [email protected].

Napsat komentář