Zásady ochrany osobních údajů

od Veronika Holubová z 14.08.2023

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou jste nám projevili při návštěvě naší webové stránky Opocenské Masážní Studia a zavazujeme se chránit vaše osobní informace. Tento dokument popisuje zásady ochrany osobních údajů, které zavádíme, aby byla vaše data bezpečná. V rámci tohoto dokumentu vám poskytneme informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme osobní údaje, které nám poskytnete při používání naší webové stránky a našich služeb. Tento dokument je v souladu s platnými zákony a nařízeními ochrany dat.

Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete dobrovolně při registraci na naší stránce, při objednání služeb nebo komunikaci s námi. To zahrnuje, ale není omezeno na vaše jméno, kontaktní údaje, preferované služby a jakékoli další informace relevantní pro poskytování našich služeb. Respektujeme vaše právo na soukromí a zavazujeme se zpracovávat vaše osobní údaje transparentně, férově a zákonně.

Účel zpracování údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou používány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty a ke kterým jste dali svůj souhlas. Účely zpracování dat zahrnují správu vašeho účtu, poskytování služeb, komunikaci s vámi a zlepšování kvality našich služeb. Všechny tyto aktivity provádíme s cílem zlepšit vaši uživatelskou zkušenost a poskytnout vám co nejlepší služby.

Bezpečnost a ochrana údajů

Ochrana vašich osobních a citlivých údajů je našim nejvyšším prioritou. Přijímáme přísná bezpečnostní opatření a postupy, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, změně nebo zničení vašich dat. Používáme moderní technologie a postupy, abychom zajistili, že vaše údaje jsou zpracovávány bezpečně a v souladu s tímto dokumentem.

Práva subjektů údajů

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, požadovat jejich opravu nebo vymazání, omezit zpracování nebo vznést námitky proti zpracování vašich údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na email [email protected] nebo na náš poštovní adresu poskytnutou v tomto dokumentu.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo pokud potřebujete kontaktovat vlastníka stránky ohledně zásad ochrany osobních údajů, můžete tak učinit prostřednictvím následujících kontaktních informací: Veronika Holubová.

Napsat komentář