Jak se zbavit bolesti zad díky Dornově metodě: 5 účinných tipů

Jak se zbavit bolesti zad díky Dornově metodě: 5 účinných tipů
od Zuzana Jakubcova z 21.03.2024

Úvod do Dornovy metody

Možná jste o Dornově metodě již slyšeli v souvislosti s neinvazivními technikami, které slibují úlevu od bolesti zad bez potřeby medikamentů či chirurgických zákroků. Dornova metoda je jemná manuální terapie, při které se mírným tlakem a specifickými pohyby snaží obnovit správné zarovnání stavců a jiných kloubů. Zakladatelem této techniky je Dieter Dorn, německý léčitel, který ji vyvinul v 70. letech 20. století s cílem řešit vlastní bolesti zad.

Charakteristickým rysem Dornovy metody je spolupráce mezi terapeutem a pacientem. Během sezení je pacient aktivně zapojen do procesu pomocí specifických pohybů, což umožňuje terapeutovi přesněji lokalizovat a opravit problémové oblasti. Zajímavostí je, že Dieter Dorn nikdy neprošel formálním lékařským vzděláním. Svoje metody a techniky rozvíjel na základě osobní zkušenosti a praxe.

Rozpoznání problémových oblastí

Prvním krokem k účinnému využití Dornovy metody je správné rozpoznání problémových oblastí. Mnohdy se totiž stává, že kořen problému leží na úplně jiném místě, než je místo, kde bolest pociťujeme. Například bolesti hlavy mohou být často způsobeny špatným držením těla nebo problémy s páteří.

Zde přichází na řadu důležitost pravidelného hodnocení stavu našeho pohybového aparátu. Existují určité testy a cviky, které nám mohou pomoci lokalizovat oblasti, kde je potřeba upravit zarovnání. Jedním z takových testů je například srovnání délky nohou. Překvapivě často se setkáváme s tím, že jedna noha je delší než druhá, což může způsobovat problémy s pohybovým aparátem a vést k bolestem.

Principy a provedení Dornovy metody

Dornova metoda se opírá o několik základních principů, které jsou klíčové pro její účinnost. Jde především o principy, jako je jemnost, respekt k přirozeným pohybům těla a aktivní účast pacienta. Při sezení terapeut používá jemný tlak a pohyby, aby pomohl tělu navrátit se do správného zarovnání. Důraz se klade na to, aby byl pacient během celého procesu v kontaktu s terapeutem a informoval ho o svých pocitech.

Obnovování správného zarovnání stavců a kloubů se obvykle provádí v několika krocích. Jedním z nejzákladnějších je práce s páteří, která je často zdrojem mnoha bolestivých stavů. Terapeut může použít speciální techniky, jako je mírné posunutí stavců v době, kdy pacient provádí určité pohyby, například dýchání nebo rotaci těla.

Domácí cvičení a prevence

Součástí léčby pomocí Dornovy metody je i doporučení domácích cviků, které mají za cíl udržovat a podporovat dosažené výsledky. Důležité je si uvědomit, že prevence a pravidelná samopéče jsou klíčové pro dlouhodobé zdraví našeho pohybového aparátu.

Jedním z častých domácích cviků je například „Dornův most“, který pomáhá uvolnit napětí v oblasti zad a posílit svaly, jež podporují správné držení těla. Jedná se o jednoduchý cvik, který může každý provádět pravidelně doma bez potřeby speciálních pomůcek.

Začlenění Dornovy metody do životního stylu

Integrace Dornovy metody do našeho životního stylu může přinést pozit...

Napsat komentář